THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6. NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Sáu 4, 2019 3:52 chiều

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THCS BA ĐỒN                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                                                                                              Ba Đồn, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

                                                            THÔNG BÁO

                                    Về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020

 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS;

Căn cứ công văn số 2493/SGDĐT-HD ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về Hướng dẫn tuyển  sinh năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2019-2020;

Căn cứ biên bản ngày 3 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng tuyển sinh lớp 6  năm học 2019-2020 phường Ba Đồn,

Trường THCS Ba Đồn thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 như sau:

  1. Đối tượng tuyển sinh

Là những học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học của trường Tiểu học số 1, trường Tiểu học số 2 Ba Đồn thuộc KP 2, KP 3, KP 6 phường Ba Đồn.

  1. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

–  Giấy khai sinh hợp lệ (Bản sao hợp lệ, hoặc bản phô tô có công chứng)

–  Học bạ  tiểu học có xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

–  Bản sao sổ hộ khẩu qua công chứng

–  Đơn xin dự tuyển vào trường

  1. Thời gian và địa điểm tuyển sinh

Từ 7h30 ngày 5 đến hết ngày 7 tháng 6 năm 2019 tại văn phòng trường THCS Ba Đồn.

Nay trường THCS Ba Đồn xin thông báo tới toàn thể các bậc phụ huynh và các em học sinh đã hoàn thành chương trình bậc Tiểu học biết và thực hiện việc tuyển sinh đúng thời gian. Khi đi mang theo các loại hồ sơ tuyển sinh đã quy định./.

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                              Hồ Thị Thùy Nhung