Liên hệ

Trường  THCS Ba Đồn

Địa chỉ: Phường Ba Đồn -Thị xã Ba Đồn- Tỉnh Quảng Bình
Hiệu Trưởng: Phan Hữu Dũng
Điện thoại:  Email: 0946 564 098