Liên hệ

Trường  THCS Ba Đồn

Địa chỉ: Phường Ba Đồn -Thị xã Ba Đồn- Tỉnh Quảng Bình

Hiệu Trưởng: Hồ Thị Thùy Nhung
Điện thoại:  Email: 0919908577