LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Chín 5, 2017 11:12 sáng

IMG_0786[1]IMG_0787[1]IMG_0788[1]IMG_0789[1]IMG_0784[1]IMG_0793[1]IMG_0795[1]IMG_0801[1]IMG_0817[1]IMG_0828[1]IMG_0835[1]IMG_0836[1]IMG_0842[2]IMG_0843[1]IMG_0844[1]IMG_0784[1]IMG_0845[1]IMG_0795[1]